[:ca]Ajuntament de Llimiana[:]

[:ca]Llimiana[:]

[:ca]Visita Casa Bonifaci de Llimiana[:es]Visita Casa Bonifaci de Llimiana[:en]Visit Casa Bonifaci de Llimiana[:fr]Visitez Casa Bonifaci de Llimiana[:]

,

 • [:ca]Situada a la plaça Major de Llimiana, Casa Bonifaci és un edifici de tres plantes que va ser habitat per la família Bonifaci des de mitjan segle XIX . La museïtzació de la primera planta inclou mobles, estris i parament que s’ha conservat dels antics propietaris.
  Casa Bonifaci-Museu de Llimiana dóna una visió de la història de Llimiana, de la nissaga dels Bonifaci –una família originàriament pagesa, amb cinc membres dedicats a l’exercici de la medicina des d’inicis de segle XIX–, i explica la biografia de Josep Bonifaci Mora, amb una trajectòria mèdica i política important durant la Guerra Civil espanyola i que va passar la major part dels anys del franquisme en un llarg exili per diferents països europeus.[:es]Situado en la plaza Major de Llimiana, la Casa Bonifaci es un edificio de tres plantas que fue ocupado por la familia Bonifaci a mediados del siglo XIX. La primera planta, se ha musealizado con todos los elementos que se han conservado de sus antiguos propietarios.
  La Casa Bonifaci-Museo de Llimiana ofrece una visión de la historia de Llimiana y de la saga de los Bonifaci –una familia originariamente campesina, con cinco miembros dedicados al ejercicio de la medicina desde inicios de siglo XIX– y cuenta la biografía de Josep Bonifaci Mora, con una trayectoria médica y política importante durante la Guerra Civil española, que pasó la mayor parte de los años del
  franquismo en un largo exilio por diferentes países europeos.[:en]Located in Llimiana’s Plaça Major (Main Square), the Casa Bonifaci is a three-storey building that was occupied by the Bonifaci family in the mid-19th century. The first floor, which contains the living quarters, has been made into a museum containing everything left by the former owners.
  Casa Bonifaci-Llimiana Museum will not only provide a vision of the history of the village and the Bonifaci family – originally a peasant family, but with five members practising medicine by the start of the 19th century – but also portray the life of Josep Bonifaci Mora, who had an important career in medicine and politics during the Spanish Civil War and who was forced into exile in various European countries when the dictator Francisco Franco was in power.[:fr]Située sur la place Major de Llimiana, la Casa Bonifaci, bâtiment de trois étages, fut occupée par la famille Bonifaci au milieu du XIXe siècle. Le premier étage, l’espace de vie de la maison, a été transformé en musée avec tous les éléments de ses anciens propriétaires. Casa Bonifaci-Musée de Llimiana offre un aperçu de l’histoire de Llimiana
  et de la famille Bonifaci, d’origine paysanne mais dont cinq de ses membres se consacrèrent à l’exercice de la médecine dès le début du XIXe siècle. D’autre part, l’objectif est de présenter la biographie de Josep Bonifaci, dont la trajectoire médicale et politique fut importante
  pendant la Guerre Civile espagnole. Il passa l’essentiel des années du franquisme en exil dans plusieurs pays européens.[:]
 • [:ca]Calendari:[:es]Calendario:[:en]Calendar: [:ca]Consultar horaris visites guiades[:es]Consultar horarios visitas guiadas[:en]Check the schedules of the guided tours[:fr]Vérifier les horaires des visites guidées[:]
 • [:ca]Adreçat a:[:es]Dirigido a:[:en]Addressed to: